Hozzátartozók tájékoztatása az Intézetünkben tartózkodó beteg ellátásáról

Adatvédelmi törvény figyelembevételével, valamint a személyiségi jogok védelme érdekében a Betegfelvételi iroda munkatársai felvilágosítást kizárólag személyes érdeklődés esetén, igazoltan közeli hozzátartozónak adhatnak ki (személyi igazolvány bemutatása). A tájékoztatás kizárólag az osztályos kórházi tartózkodásra terjedhet ki. (Kivéve pszichiátriai kezelés esetén, valamint ha a beteg az információkiadást megtiltotta.)

Egészségi állapotról felvilágosítást csak a kezelő orvos adhat!

Telefonon történő érdeklődésnél semmilyen információ nem adható ki.

Látogatási rend

Kórházunk nyitott kórház, így folyamatos látogatási lehetőséget biztosít betegeink hozzátartozói részére reggel 8 órától este 20 óráig. Előfordulhat, hogy a kórteremben fekvő valamelyik betegnél vizsgálatot, beavatkozást kívánnak végezni. Ebben az esetben a látogatóknak, a látogatási idő alatt is, az orvos vagy az ápoló személyzet kérésére el kell hagyni a kórtermet, a beavatkozás időtartamára.

Az egyes osztályok a Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési rendjükben külön, szigorúbban is szabályozhatják, melyet a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre kifüggesztik.

Rendkívüli körülmények esetén (pl. járvány) a személyes kapcsolattartást a főigazgató az intézmény egészére vagy részlegére kiterjedően átmenetileg korlátozhatja.

Ajánlott látogatási idő:

kórtermen kívül 16.00-17.00 óráig
kórtermen belül 17.00-18.00 óráig
vacsora 17.00 órától
esti vizit 19.00 órától
éjszakai pihenő 21.00 órától

Egy beteg egy időben legfeljebb két látogatót fogadhat.

12 éven aluli számára a kórtermen kívüli látogatás lehetőségét biztosítjuk. (folyosó, hall)

20.00 óra után látogatás az adott osztály ügyeletvezetőjének engedélyéhez kötött.

A kórház egyes osztályainak kórtermeibe látogatók nem léphetnek be. (Az érintett osztályok bejáratainál kifüggesztettük az erre vonatkozó tájékoztatót.)

A kórház a felvétel során részletes tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a beteg az értékeit letétbe helyezheti. A kórház kizárólag a letétbe helyezett értékért tartozik felelősséggel.