Hozzátartozók tájékoztatása az Intézetünkben tartózkodó beteg ellátásáról

Adatvédelmi törvény figyelembevételével, valamint a személyiségi jogok védelme érdekében a Betegfelvételi iroda munkatársai felvilágosítást kizárólag személyes érdeklődés esetén, igazoltan közeli hozzátartozónak adhatnak ki (személyi igazolvány bemutatása). A tájékoztatás kizárólag az osztályos kórházi tartózkodásra terjedhet ki. (Kivéve pszichiátriai kezelés esetén, valamint ha a beteg az információkiadást megtiltotta.)

Egészségi állapotról felvilágosítást csak a kezelő orvos adhat!

Telefonon történő érdeklődésnél semmilyen információ nem adható ki.

Látogatási rend

Látogatási rend:

Minden nap 15.00-18.00 óra között
(hétköznap, hétvégén és munkaszüneti napokon egyeránt)
vacsora 17.00 órától
esti vizit 19.00 órától
éjszakai pihenő 21.00 órától

Egy beteg egy időben legfeljebb két látogatót fogadhat.

12 éven aluli számára a kórtermen kívüli látogatás lehetőségét biztosítjuk. (folyosó, hall)

Előfordulhat, hogy a kórteremben fekvő valamelyik betegnél vizsgálatot, beavatkozást kívánnak végezni. Ebben az esetben a látogatóknak, a látogatási idő alatt is, az orvos vagy az ápoló személyzet kérésére el kell hagyni a kórtermet, a beavatkozás időtartamára.

Az egyes osztályok a Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési rendjükben külön, szigorúbban is szabályozhatják, melyet a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre kifüggesztik.

A kórház egyes osztályainak kórtermeibe látogatók nem léphetnek be. (Az érintett osztályok bejáratainál kifüggesztettük az erre vonatkozó tájékoztatót.)

A kórház a felvétel során részletes tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a beteg az értékeit letétbe helyezheti. A kórház kizárólag a letétbe helyezett értékért tartozik felelősséggel.

Rendkívüli körülmények esetén (pl. járvány) a személyes kapcsolattartást a főigazgató az intézmény egészére vagy részlegére kiterjedően átmenetileg korlátozhatja.