Fül- Orr- Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály

Osztály helye: Budapest XX. ker. Köves utca 1, főépület IV. emelet

Osztály telefonszáma: +36 1 289-6200| 1234 mellék

Osztály e-mail címe: fog@delpestikorhaz.hu

Ágyszám: 27

Progresszivitási szint: II-III

Osztályvezető főorvos:

DR. POZSÁR ISTVÁN

Főnővér neve:

Juhász Ilona

Az osztály bemutatása- tevékenysége

A Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztályon a széleskörű szakmai profil működik.

 • Fül: külső fül: fejlődési rendellenesség (sipoly), sérülések, idegentest, hallójárat gyulladás, jó és rosszindulatú daganatok; középfül sérülések, gyulladás, fülfolyás;
  belső fül: halláscsökkenés, szédülés, fülzúgás.
  A képi megjelenítésre és rögzítésre is alkalmas operációs mikroszkópok segítségével a kiterjedt fülműtéti tevékenységet végzünk, különös tekintettel a hallásjavító műtétekre.
  A fülzúgás jelentőségét felismerve, osztályunk az ország egyik tinnitus centrumaként nagy számban nyújt komplex terápiát ilyen betegségben szenvedőknek.
 • Orr: sérülés, idegentest, orrlégzési gátoltság (orrsövényferdülés, orrpolyp), orrvérzés, jó és rosszindulatú daganatok.
 • Orrmelléküregek: gyulladás (arcüreg, homloküreg, stb.), jó és rosszindulatú daganatok.
  Az endoszkópos eszközök parkunk lehetővé teszi a funkcionális melléküreg sebészeti tevékenység mellett a melléküreg daganatok endoszkópos technikával történő gyógykezelését is, kiegészítve a külső feltárású technikákat. Speciális határterületi endoszkópos műtéteket /endoszkópos DCR/ végzünk szemésszel szoros együttműködésben.
 • Száj, nyelv, torok, garat: gyulladások (torok, torokmandula), sérülések, idegentest, jó és rosszindulatú daganatok.
 • Gége: sérülés, idegentest, gyulladások, jó és rosszindulatú daganatok.
 • Nyakon lévő elváltozások: gyulladások, tályogok, nyirokcsomó megnagyobbodások, jó és rosszindulatú daganatok, fejlődési rendellenességek (cysták).
 • A szájüregi-, garat- és gégedaganatok, valamint a nyaki áttétek egyre nagyobb száma az osztály profiljának a tumor sebészet felé történő eltolódását okozta, így osztályunk a főváros egyik jelentős onkológiai profilú fül-orr-gége fej-nyaksebészeti osztályává vált. A lézertechnika és az operációs mikroszkóp használata lehetőséget nyújt a funkciókímélő fej-nyaksebészeti beavatkozások elvégzésére is. A garat és szájnyálkahártya hiány pótlására a profilunk bővítéseként speciális lebenyplasztikai műtéteket is végzünk szájsebésszel szoros kooperációban.
 • Hangképzési zavarral járó betegségek (pl. rekedtség) Botoxszal történő kezelésével, gégeműtét utáni rehabilitációval (állapotjavítással) is foglalkozunk.
 • Nyálmirigy: gyulladás, kövesség, jó és rosszindulatú daganatok.

Az utóbbi időben egyre nagyobb számban végzünk nyálmirigy műtéteket jó- és   rosszindulatú betegség állapotokban.

 • Profilunk bővítéseként bevezettük a pajzsmirigysebészetet is.
Beavatkozások, tudnivalók a beavatkozásokról

A műtétek előtt végzendő vizsgálatokat az országos intézetek módszertani levelei tartalmazzák. Ezeket a vizsgálatokat a műtétet indikáló orvos végezteti el. Ennek kapcsán a beszerzett leleteket ellenőrzi, majd a tervezett altatásos műtét előtt néhány nappal anaesthesiológiai konzíliumba küldi a beteget. Ennek eredményét áttekintve és az abban lévő esetleges kiegészítő vizsgálatokat elvégeztetve rendeli be a beteget az előjegyzett műtéti időpontra. A felvétel és a műtét elvégzése közötti időt a szakmai szabályok maradéktalan figyelembevételével a lehető legrövidebbre csökkentjük. Ebből a célból a sürgős ellátásra nem szoruló, műtét végzésére, felvételre előjegyzett beteg esetében a szükséges és elvégezhető vizsgálatokat lehetőség szerint már az intézeti felvétel előtt járóbetegként, a járóbeteg-ellátás keretében végezzük el. A műtéthez szükséges vizsgálatoknak (labor, RTG, EKG, konzíliumok), vérnyomásnak, pulzusnak, testhőmérsékletnek rendben kell lenniük. A szükséges dokumentumoknak, kórlapnak, lázlapnak, írásos beleegyezésnek megfelelőnek kell lenni. A beteget felvételét követően részletesen felvilágosítjuk a tervezett műtétről, a műtét menetéről, esetleges szövődményeiről, várható eredményéről illetve a műtét elmaradása esetén várható következményekről. Altatásban történt műtétek eseten betegazonosító karszalag felhelyezése szükséges. A beteget a műtét után állandó és rendszeres megfigyelés alatt tartjuk, a szükséges élettani paramétereket /testhőmérséklet, vérnyomás, pulzus/ ellenőrizzük. Nagyobb műtéti beavatkozásokat követően, továbbá azokban az esetekben, amikor az általános állapot indokolja a betegeket intézetünk intenzív osztályára helyezzük át megfigyelés céljából.

Az osztály műszerezettsége

A járóbeteg szakrendeléseink felszereltsége az átlagosnál magasabb. Az általános szakrendelésen orrendoszkópok, vizsgáló mikroszkóp, gége és légcső fiberoscop áll rendelkezésre. Az osztályos vizsgálókban hasonló felszereltség mellett rendelkezünk orrvérzés csillapítására szolgáló kauterrel is. Az endoszkópos vizsgáló helyiségben komplett video-stroboscop toronnyal rendelkezünk, mely lehetővé teszi az orr, fül, algarat és gége endoszkópos vizsgálatát és egyidejű képi megjelenítését, rögzítését, CD lemezre történő kiírását. A gégészeti műtőben az endoszkópos melléküreg sebészethez szükséges endoszkópok széles spektruma áll rendelkezésre. A video-endoszkópos torony lehetőséget ad a képi megjelenítésre és rögzítésre. Rendelkezünk olyan speciális fúróval, mely lehetővé teszi a homloküreg endoszkópos feltárását. Az utóbbi időben került beszerzésre egy speciális un. polyp daráló /shaver/, mely lehetővé teszi a polypok gyors, kíméletes és vérzésmentes eltávolítását. A fülműtétek és az endoszkópos garat, algarat, gége műtétekhez speciális mikroszkóp áll rendelkezésünkre, melyhez szükség szerint laser is csatlakoztatható. A laser alkalmazásával lehetőségünk van funkciókímélő algarat, gége műtétek elvégzésére. Rendelkezünk egy nagyfrekvenciás koaguláló, vágó eszközzel is, melyet orr, garat és gége műtétek során használhatunk. Az eszköz lehetőséget biztosít speciális orrkagyló, lágyszájpad és mandula műtétek végzésére.

Betegfelvétel rendje

Előjegyzéssel:

A betegek előjegyzése az osztályvezető főorvosnál (helyettesnél) vagy megbízottjánál történik a kórházi szakambulanciákról vagy telefonon a szakrendelőkből, illetve a háziorvosoktól.

Várólistát jelen állapotok szerint csak a tonsillectomiára, adenotomiára előjegyzett betegeknél készítünk.

Beutalással:

 • Területi beutalás – a területi illetékes fül-orr-gégészeti szakrendelő
 • Speciális beutalás:
 1. szakambulancia kezdeményezésére
 2. más osztályról történő áthelyezés
 3. más kórházból áthelyezés szakmai specialitás vagy területi ellátási kötelezettség alapján
 4. nem a kórház ellátási területéről, de szakmailag az osztály speciális ellátási körébe tartozó beteg, előírt beutalással
 5. területen kívüli beteg, háziorvosi, vagy szakorvosi beutalóval előzetes helybiztosítás alapján, illetve visszarendelés alapján, ha már kórházunkban kezelték

Sürgősségi felvétel:

 • fővárosi akut beutalási rendnek megfelelően
 • mentőszolgálat kezdeményezésére
 • a beteg saját kezdeményezésére
 • bármely más szerv, vagy személy kezdeményezésére
 • SBO kezdeményezésére

Más osztályról

A beteg saját kezdeményezésére, beutaló nélkül

Tudományos munka

Rendszeres előadói vagyunk a hazai tudományos kongresszusoknak és tanfolyamoknak.

Oktatás és továbbképzés

A képzés egyik formája a rendszeres vizit, ahol a mindennapi gyógyító tevékenységgel kapcsolatos tennivalókat ellenőrizni és megbeszélni kell és lehet.

Hasonló célt szolgál a reggeli referáló, az esetmegbeszélés, melyeken a diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai problémákat tárgyaljuk meg. Itt kerülnek ismertetésre a ritka kórképek és az új terápiás lehetőségek, eljárások is.

Kéthetente rendszeresen az osztályvezető főorvos által kijelölt témákról magyar és külföldi közlemények alapján – egy-egy orvos kolléga tart előadást. Ezen szakmánk új eredményei, új terápiás lehetőségek kerülnek ismertetésre.

Rendszeresen részt veszünk a kórházi tudományos üléseken.

Lehetőséget biztosítunk orvosaink számára a szakcsoportüléseken továbbá szakmai kongresszusokon való részvételre, illetve a Fül-orr-gégészeti kongresszusokon igyekszünk aktívan részt venni. A szakmai kongresszusokon hallottakról és tapasztalatokról résztvevők beszámolót tartanak.

Szakvizsga előtt álló orvos számára a Semmelweis Egyetem képzési tervében szereplő továbbképzéseken és szakmai gyakorlatokon a részvételt biztosítjuk. Szakmai képzésüket az osztályon folyó munka során is elősegítjük.

Az osztály története

A Fül-orr-gégészeti Osztály a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház megnyitásával 1980. december 15-én kezdte meg működését. A fekvőbeteg osztály 40 ágyon fogadta a XVIII. kerület (+Vecsés), XX. kerület (Pesterzsébet, Soroksár) a kórházhoz integrált szakrendelőinek betegeit. A 90-es évek közepén az osztály ágyszáma 30 ágyra csökkent, és a XVIII. kerületi Szakrendelő önállóvá vált. A XX. kerületi Szakrendelő a XXIII. kerület létrejöttével továbbra is e két kerület betegeit látta el. 2007-ben az osztály ágyszámát 25-re csökkentették. 1980-tól 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig Dr. Oravecz Ottó vezette az osztályt. Ezen idő alatt általános fül-orr-gégészeti beavatkozásokra került sor. 1997-től 1998-ig megbízottként Dr. Pál András irányította az osztályt. 1998. november 1-től Dr. Tamás László, az orvostudomány kandidátusa lett az osztály vezetője. Ettől az időponttól kezdve bővült az osztály profilja. Bevezetésre kerültek új orr és melléküreg sebészeti eljárások. Megkezdődött a fej-nyaksebészeti betegek funkciókímélő és komplex onkológiai ellátása. Tinnitus centrum került kialakításra. Dr. Tamás László Phd. a habilitációját követően 2012. július 16-tól a Semmelweis Egyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikájára nyert tanszékvezető igazgatói kinevezést. Ettől az időtől kezdve Dr. Pál András megbízott osztályvezetőként irányította az osztályt. 2012. december 15-től Dr. Csákó László nyert osztályvezető főorvosi kinevezést.