III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Elérhetőség: 1204 Budapest, Köves utca 1., E épület 4. emelet

Telefon: (06) 1 289 6200/1441

Fax: (06) 1 289 6441

E-mail cím: 3pszich.rehab@jahndelpest.hu

Ágyszám: 50

Progresszivitási szint: III.

Megbízott osztályvezető főorvos:

Dr. Balogh Csilla

Főnővér:

Vajdáné Vass Ilona

Az osztály bemutatása, tevékenysége

A III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály a pszichiátriai rehabilitáció szakmai ellátási területén III. progresszivitási szintű besorolással, 48 működő ággyal fogadja az akut pszichotikus fázis lezajlása utáni állapotban lévő pszichotikus betegeket, hangulati zavarban szenvedőket, alkalmazkodási zavarral küzdőket, személyiségi zavarban szenvedőket, demencia diagnózisú betegeket. A pszichiátriai rehabilitáció, a reszocializáció elősegítése érdekében biológiai, pszicho- és szocioterápiás módszereket alkalmazunk. Osztályunkhoz nappali kórházas ellátás is kapcsolódik. Az osztály működését komplex szocio- és pszichoterápiás munka jellemzi, amely minden beteg esetében személyre szabott gyógyfoglalkoztatást, egyéni- és csoportos szocio – és pszichoterápiát jelent. Minden beteg számára (amennyiben aktuális szomatikus és pszichés állapota lehetővé teszi) a terápia része a napi kétszer két órás kreatív foglalkoztatás, a heti kétszeri nagycsoport, a reggeli torna, a heti filmklub, a dalárda. Folyamatosan működik a heti egyszeri nyitott relaxációs csoport, irodalomcsoport, kognitív tréning, mozgáscsoport és kreatív csoport. 8-12 hetes programozott csoportokban előre kiválasztva vesznek részt a betegek, ezek a csoportok: önismereti tréning, problémakezelő tréning, munkavállalási tréning, életvitel csoport, pszichoedukáció, asszertív csoport, komplex művészeti csoport, autogén tréning, memóriatréning, kognitív remediációs tréning. A betegek egyéni igényeihez alkalmazkodva egyéni kognitív tréning, egyéni mozgásterápia, szupportív és kognitív-viselkedésközpontú pszichoterápia szintén a mindennapi munka részei. Az osztályon dolgozó pszichiáterek pszichiátriai rehabilitációs, pszichoterápiás, geriátriai, addiktológiai szakképzettsége lehetővé teszi a szakmailag igényes, rendszeres esetmegbeszélésekkel erősített, betegcentrikus ellátást. Mindehhez társul a klinikai szakpszichológusokból, foglalkoztatókból, művészetterapeutákból, szociális munkásból, szociálpedagógusból álló csapat, amellyel együttműködik a jól képzett, a rehabilitációs szemléletet rendszeres belső képzésekkel elsajátító nővérgárda.

7 éve kialakított tágas, több helyiséges terápiás műhelyünkben a foglalkoztatás és művészetterápia keretében pácienseink akár 15-20 féle alkotó-kreatív-művészeti tevékenység közül választhatnak, azt megtanulhatják, gyakorolhatják.

Egyéni, nyitott és zárt csoportos formában zajlanak kreatív foglalkozások, amelyek során részben tematikus alkotás, másrészt pedig zenés festés történik csoportos megbeszéléssel.

A komplex pszichiátriai rehabilitációnak mindig is hangsúlyos részét képezte osztályunkon a művészetterápia. A már több alkalommal kórházon kívül is nagy sikerrel megrendezett kiállításokon festmények, textil-munkák, kerámiák, termésképek és más dísztárgyak mutatták be az osztályon kezelt betegek színvonalas, értékes alkotásait.

Betegfelvétel rendje
Beutalás, betegfogadás rendje
  • pszichiáter szakorvos beutalójával közvetlenül felvételre kerülhet a kliens – előzetes időpont egyeztetést követően
  • háziorvosi vagy bármely más orvosi javaslattal jelentkezhet a páciens, akinél előzetes állapotfelmérés történik
  • orvosi beutaló nélkül bárki kérheti önként osztályunkon történő kezelését – előzetes állapotfelmérés történik
Állapotfelmérés, felvételi előjegyzés
  • ideje: telefonos egyeztetés után minden szerdán 08.30 – 12.00 között
  • helye:
    Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 1204. Budapest, Köves u. 1.,
    III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Pszichiátriai pavilon, 4. emelet.
  • iroda telefon: +36 1 289-6200/1441

Betegfelvétel ideje: minden héten hétfőn és csütörtökön délelőtt

Oktatás és továbbképzés

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete rendszeresen küld osztályunkra orvostanhallgatókat kommunikációs gyakorlatra. Az ELTE, a Pázmány Péter Egyetem, a Károli Gáspár Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának pszichológus hallgatóit gyakorlaton fogadjuk osztályunkon.

Az osztály története

1993-ban dr.Kővári Edit osztályvezető főorvos irányítása alatt nyílt meg az akkor még 100 ágyas, ellátási területének megfelelően akut betegeket is fogadó IV. Pszichiátriai Osztály. Később az osztály ágyszáma 50-re csökkent, és ekkor nevezték át III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztállyá. Dr. Kővári Edit 20 éves törekvései mentén 2010 óta valóban rehabilitációs osztályként működött tovább, összehangolva a gyógyszeres, pszicho- és szocioterápia alkalmazását. Ezzel a holisztikus szemlélettel segítjük a betegek komplex rehabilitációját, amely nemcsak a betegség tüneteinek csökkentését, hanem a betegek életminőségének javítását, megfelelő szociális aktivitását, közösségbe való visszatérését jelenti. Céljaink megvalósításában fontos kiegészítő lehetőség  a 2013 óta működő Nappali Kórház is.