Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Elérhetőség: 1204 Budapest, Köves utca 1, Pszichiátriai E pavilon földszint, 3. és 4. emelet.
Telefon: + 36 1 289 6200 | 1610 mellék
E-mail: 1pszichiatria@delpestikorhaz.hu
Progresszivitási szint: pszichiátria: II.; pszichiátriai rehabilitáció: III.

Osztályvezető főorvos:

Prof. Dr. Gazdag Gábor

Főápoló:

Barabás Lajos

Az osztály bemutatása, tevékenysége

Az osztály négy, egymástól elkülönülő, egyenként 50 ágyas részlegen működik. Az akut pszichiátriai és pszichiátriai rehabilitációs ellátáson túl a pszichotikus állapotok korai fázisának részletes, tudományos igényű kivizsgálásával, ellátásával, illetve korai demencia szűréssel foglalkozó szakellátást nyújt. Specialitás a szorongásos zavarok komplex ellátása, pszicho-, és szocioterápiás szolgáltatás nyújtása.
A betegellátó tevékenység mellett a munkatársak részt vesznek orvostanhallgatók, pszichológushallgatók, szakképzésben lévő orvosok és pszichológusok képzésében, valamint szakdolgozók, főiskolai hallgatók gyakorlati oktatásában. Rendszeresen szerveznek szakmai továbbképzéseket, tudományos kutatások aktív résztvevői.

Pszichiátriai rehabilitáció

Az osztály a pszichiátriai rehabilitáció szakmai ellátási területén III. progresszivitási szintű besorolással fogadja az akut pszichotikus fázis lezajlása utáni állapotban lévő pszichotikus betegeket, hangulati zavarban szenvedőket, személyiségzavarral diagnosztizált pácienseket, induló szellemi hanyatlással küzdő betegeket. A pszichiátriai rehabilitáció, a reszocializáció elősegítése érdekében biológiai, pszicho- és szocioterápiás módszereket alkalmazunk. Osztályunkhoz nappali kórházas ellátás is kapcsolódik. A rehabilitációs részlegek működését komplex szocio- és pszichoterápiás munka jellemzi, amely minden beteg esetében személyre szabott gyógyfoglalkoztatást, egyéni- és csoportos szocio – és pszichoterápiát jelent. Minden beteg számára (amennyiben aktuális szomatikus és pszichés állapota lehetővé teszi) a terápia része a napi kétszer két órás kreatív foglalkoztatás, a nagycsoport, a reggeli torna, a heti filmklub, a dalárda. Folyamatosan működik nyitott relaxációs csoport, irodalomcsoport, kognitív tréning, mozgáscsoport és kreatív csoport. Zárt csoportként működik: önismereti tréning, problémakezelő tréning, érzelemszabályozás csoport, pszichoedukáció, asszertív csoport, komplex művészeti csoport, autogén tréning, progresszív relaxáció, memóriatréning, kognitív remediációs tréning. Az osztályon dolgozó pszichiáterek pszichiátriai rehabilitációs, pszichoterápiás, geriátriai, addiktológiai szakképzettsége lehetővé teszi a szakmailag igényes, rendszeres esetmegbeszélésekkel erősített, betegcentrikus ellátást. Mindehhez társul a klinikai szakpszichológusokból, foglalkoztatókból, művészetterapeutákból, szociális munkásokból, álló csapat, amellyel együttműködik a jól képzett, a rehabilitációs szemléletet rendszeres belső képzésekkel elsajátító nővérgárda.

Nappali kórház
Az osztályhoz integráltan 2013 óta működő Nappali Kórház is. A Nappali Kórházban a már kórházi bent fekvés nem igénylő betegek további rehabilitációs kezelését folytatjuk a fent leírt módszerekkel