Közlemény

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet működésével kapcsolatosan az elmúlt napokban több, a közbizalmat zavaró, illetve nem helytálló, a valóságot meghamisító állítás is napvilágot látott különböző médiumokban. A téves információk helyreigazításaként a Kórház vezetése az alábbi közleményt adja ki.

A Kórház menedzsmentje elkötelezett a folyamatos, biztonságos, magas szakmai színvonalú betegellátás biztosítása mellett és mindent elkövet a betegelégedettség és dolgozói közérzet javításáért. Ennek érdekében a rendelkezésekre álló forrásokon túlmenően minden lehetőséget megragad pályázati, fenntartói, önkormányzati, alapítványi és minden egyéb támogatás elnyerésére.

A Kórház vezetősége kiáll a jogszabályi és fenntartói előírások, belső szabályzatok, szakmai protokollok és eljárásrendek betartása és betartatása mellett.

Az elmúlt napokban megjelent állításokkal kapcsolatosan a következőket szeretnénk egyértelműen leszögezni:

  1. Sem vezetési, sem pénzügyi csőd nincs a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

A Kórház vezetése a hatályos jogszabályok betartásával és a belső szabályzatoknak megfelelően, az ellátottak és a dolgozók érdekeit szem előtt tartva látja el feladatait.

A Kórház pénzügyi helyzete – amely a Magyar Államkincstár honlapján megtekinthető nyilvános adatok alapján pontosan ellenőrizhető – a magyar egészségügyi viszonyok között rendezett, adósságállománya az éves költségvetési előirányzatához képest 5%.

  1. Nincs veszélyben a Kórház ellátási területéhez tartozó betegek ellátása sem sebészeti, sem pszichiátriai, sem más szakmában.

A Kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, az ő munkájukat támogató gazdasági és adminisztratív munkavállalók, valamint a kórházi menedzsment is elkötelezett és mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatos, biztonságos betegellátást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon biztosítsa.

  1. A dolgozói bérek fizetése a hatályos jogszabályok és az azokat kiegészítő kórházi szabályzatok szerint történik.

Magától értetődőnek tartjuk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden ténylegesen munkában töltött óra és túlóra elszámolásra és kifizetésre kerüljön. Ugyanakkor tisztességtelennek és jogszerűtlennek tekintjük, ha valaki igazolatlan távolmaradása ellenére a jelenléti ívet aláírva próbál jogtalan munkabérhez jutni.

Elkötelezettek vagyunk a munkaügyi előírások betartásában és betartatásában, mert biztosak vagyunk abban, hogy ez vezet Kórházunk munkájának és megítélésének javításához!

  1. Elfogadjuk, ha valamely dolgozónk nem tud, vagy nem akar az önként vállalt túlmunka keretein belül dolgozni. A helyzet mégis alakulhat úgy, hogy a betegellátás érdekében megkérjük a tisztelt munkavállalót döntése felülvizsgálatára, ám ha ezt elutasítja, azt tudomásul vesszük.

Elfogadjuk azt is, ha valaki a betegellátás rá nehezedő terhét már nem bírja, ezért munkaviszonyának megszüntetése mellett dönt. Lehetséges, hogy a betegellátás érdekében megkérjük a tisztelt munkavállalót döntése felülvizsgálatára, ám ha ezt elutasítja, a munkaviszony jogszerű megszüntetését tudomásul vesszük.

Nyomatékosan kérjük viszont a sajtó tisztelt munkatársait és az őket információval ellátó kórházi alkalmazottakat, hogy a bizalmat zavaró, nem helytálló, hamis tudósításokkal ne keltsenek indokolatlanul bizonytalanságot kollégáink és legfőképpen betegeink, illetve hozzátartozóik körében! Ne veszélyeztessék a szakmai feladatok hatékony ellátását, ne sározzák be a Dél-pesti Kórház nevét és tisztességes dolgozóinak becsületét, és ne vegyék el a Kórház ellátási területéhez tartozó közel 400 ezer ember egészségügyi ellátásba vetett bizalmát, a hozzánk forduló, segítségünkben bízó és sokszor kiszolgáltatott betegek gyógyulásba vetett hitét!

Salus aegroti suprema lex esto! – A beteg üdve a legfőbb törvény!

Budapest, 2016. május 2.

                                                                             Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és

                                                                                  Rendelőintézet Vezetősége