Látogatási tilalom – TÁJÉKOZTATÁS

A KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓK TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ VALÓ JOGÁNAK ÉRVÉNYESÜLÉSE A LÁTOGATÁSI TILALOM IDŐSZAKA ALATT

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet a koronavírus fertőzés megelőzése és terjedésének lassítása, továbbá az ellátott betegek, valamint az egészségügyi dolgozók egészségének védelme érdekében, 2020. szeptember 4. napján kelt főigazgatói utasítás keretében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 74. § (2) bekezdés d) pontja alapján a járványügyi készenlét fennállásának időtartamára, Gyógyintézet fekvőbeteg-szakellátást biztosító összese telephelyére kiterjedő látogatási tilalmat rendelt el.

A fennálló látogatási tilalom alatt, a betegekkel történő kapcsolattartás, valamint a beteg hozzátartozói részére a betegekkel kapcsolatos tájékoztatás joga, az alábbiak szerint érvényesül.

A kapcsolattartás lehetőségének érvényesülésére tekintettel, a megfelelő védőfelszerelés használata mellett, Gyógyintézetünk biztosítja, hogy:
– a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt (lehetőség szerint írásban) személy mellette tartózkodjon;
– kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon;
– a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen;
– egyedi méltányosság keretében – kockázatbecslést követően – különös méltánylást érdemlő, orvosszakmailag kiemelten indokolt esetekben, az osztályvezető főorvos részletes indokolással ellátott írásbeli javaslatára, az orvosigazgató a látogatást, illetve a kapcsolattartást írásban engedélyezheti.

A betegek, illetve a hozzátartozók lehetőségek szerinti kapcsolattartásának biztosítása céljából új call-center szolgáltatást indítottunk. A 06-1-289-6336-os telefonszámon a hét minden napján 9-től 17 óráig tudnak azonosítást követően érdeklődni a betegek hozzátartozói arról, hogy egy személy/beteg Gyógyintézetünkben tartózkodik-e és ha igen, melyik osztályon. A beteg részletes egészségi állapotáról és egyéb adatairól – a hatályos adatvédelmi előírásokra tekintettel – munkatársainknak nem áll módjában részletes felvilágosítást adni, a telefonon érdeklődőknek.
Betegeink számára lehetőség van a saját mobiltelefon használatára, továbbá wifi kapcsolódási lehetőséget biztosítunk Gyógyintézetünk fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egyes szervezeti egységei keretében.
Orvosszakmailag indokolt esetben és beteg kifejezett igénye esetén, munkatársaink telefonon felveszik a kapcsolatot a beteg által a betegdokumentációban kapcsolattartásra és értesítés céljából megjelölt hozzátartozóval.

A betegcsomagok fogadásának, átadása-átvételének rendjét részletes tájékoztató tartalmazza. A koronavírus-fertőzés magyarországi terjedésének megfékezése, valamint dolgozóink és betegeink egészségének védelme érdekében az alábbi feltételekkel juttatható el csomag betegeinkhez. A csomagokat a hozzátartozók hetente háromszor (hétfőn, szerdán és pénteken) adhatják le délután 15-17 óra között az Intézményünk Központi Telephelyén (1204 Budapest, Köves utca 1.) a főépület és a Sürgősségi Osztály között, a Betegfelvételi Iroda bejárata előtt elhelyezett konténerben – Gyógyintézetünk kijelölt munkatársainak felügyelete mellett. A leadást követően a csomag leadójának haladéktalanul el kell hagynia az Intézmény területét, a beteghez a szabályszerűen leadott csomagokat az Intézményünk munkatársai juttatják el. Kizárólag 60 literes szemeteszsák méretű és maximum 5 kg súlyú dupla, fertőtleníthető nylonzsákban elhelyezett csomag adható lezárt, tiszta csomagolásban. Az átvett csomagok felületét az Intézményünk munkatársai szakszerűen fertőtlenítik. A csomagokat az osztályon az adott műszakban dolgozó ápolók adják át a betegeknek.

Az ellátott fekvőbetegek panasz- illetve jogorvoslati joga az általános szabályok szerint, korlátozás nélkül érvényesül. A betegjogi képviselő telefonos, illetve elektronikus elérhetősége minden betegellátó egység keretében ki van függesztve. Az Intézmény betegjogi képviselőjével való kapcsolattartás maradéktalanul biztosított. A betegjogi képviselő elérhetőségei Intézményünk honlapján elérhetőek.

A betegjogi képviselő neve: Köleszné Hanák Gabriella

Telefon: 06-20-4899-551

E-mail: gabriella.hanak@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra: minden héten szerdán 11-14 h (előzetes telefonos egyeztetés szerint)

Fogadóóra helyszíne: 1204 Budapest, Köves u. 1., Nővérszálló földszint

Jahn Ferenc Dél-pesti kórház és Rendelőintézet