LÁTOGATÁSI TILAOLOM FELOLDÁSA 2020. JÚNIUS 12-TŐL KEZDŐDŐEN

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a 13305-57/2020 EÜIG számú, 2020. június 12.-i keltezésű határozatával, a 2020. március 08.-án kiadott látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezését azonnali hatállyal feloldotta.

 

Az NNK fentiekben hivatkozott határozatának, valamint 13305-58/2020 EÜIG számú körlevelében foglaltak végrehajtása és a hozzátartozók látogatása gyógyintézeti feltételeinek kialakítása, továbbá a fennálló fertőzés veszély lehetőségek szerinti leghatékonyabb csökkentése és ezáltal az ellátott betegek valamint dolgozóink egészségének védelme érdekében, az alábbiak szerint meghatározott eljárási rend kerül bevezetésre.

 

 1. A Gyógyintézet keretében működtetett, koronavírus gyanús betegek elkülönítését biztosító, valamint bármilyen okból járványügyi zárlat/korlátozás alá vont szervezeti egységek kivételével (továbbiakban: fertőzésveszélyes részlegek), a hozzátartozók látogatását minden szervezeti egység keretében a Gyógyintézet hatályos és honlapján megismerhető „Házirend” látogatási rendjére vonatkozó előírások betartásával kell biztosítani.

 2. A fertőzésveszélyes részlegek látogatása szigorúan tilos.
 3. A betegek látogatása során, a látogatók kötelesek a Kormány, valamint a Főváros által kiadott, biztonságos távolságtartásra, valamint a kötelező szájmaszk viselésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.

A biztonságos távolságtartás betartása és a fertőzés veszély minimalizálása érdekében, az alábbi szabályoknak kell érvényesülniük:

 • A fekvőbeteg ellátó szervezeti egységek keretében a látogatás lehetőségét oly módon szükséges megszervezni, hogy a látogató csak azzal a beteggel kerüljön 2 méteren belüli távolságra 15 percen túl, akit meg akar látogatni rokona, ismerőse)

 • Csak egészséges személy látogathat gyógyintézetünkben fekvő beteget. A látogató maszkot köteles viselni.

 • A látogatók részére szappanos kézmosási lehetőséget és/vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert kell biztosítani.
 • Amennyiben a beteg egészségi állapota lehetővé teszi, javasolt a gyógyintézményünk kertjében történő találkozás. Az egyes látogatók között a 2 méteres távolság betartása kötelező.

 • Amennyiben a beteg egyágyas, vagy elkülönített kórteremben fekszik, ott megtörténhet a látogató fogadása.
 • A fekvőbeteg mellett egy kórteremben egyidőben a lehető legkevesebb látogató (egy beteg mellet egyidőben 1 hozzátartozó vagy ismerős) tartózkodhat, a biztonságos távolságtartásra vonatkozó általános előírások tiszteletben tartásával és szájmaszk viselése mellett.

 • Gyógyintézetünk fekvőbetegei fodrászt, pedikűröst, manikűröst fogadhatnak amennyiben maszkot visel és betartja a higiénés és biztonságvédelmi előírásokat, valamint a gyógyintézet házirendjét.

 1. Gyógyintézetünkben vallási esemény megtartható, a szociális távolságtartás biztosításával.

 2. A látogatók jogainak érvényesítése céljából, a „főporta”, valamint a „mentőporta” nyitva tartása a „Házirend” vonatkozó előírásai szerint alakul. A főépületbe történő belépés érdekében, a „Betegfelvételi Iroda” mellett (a H épület és diagnosztikai épület közötti bejárat) található fotócellás ajtót reggel 6,00 óra és esete 22,00 óra közötti időszakban nyitva kell tartani.

 3. A fekvőbetegek a látogatóktól csomagot kaphatnak.