1.6 Testületi szervek létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet működésében TESTÜLETI SZERV NEM VESZ RÉSZT.

(A Kórházi Felügyelő Tanács, valamint az Intézeti Bizottságok NEM MINŐSÜLNEK TESTÜLETI SZERVEKNEK).