1.7 Felügyelt költségvetési vagy közfeladatot ellátó szervek

Nincs az Intézet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő költségvetési vagy más közfeladatot ellátó szerv.


Archívum: