1.8 Az Intézet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Intézet részesedésének mértéke

Nincs az Intézet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.


Archívum: