telemedicina-adatkezelesi-hozzajarulas

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

 

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ELŐJEGYZÉSI RENDSZERBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

 

Alulírott, személyes adataim kezelésével érintett, járóbeteg szakellátást igénylő adattulajdonos (továbbiakban: járóbeteg szakellátást igénylő), jelen elektronikus nyilatkozat keretében egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozat keretében a www.delpestikorhaz.hu/telemedicina felületen általam megadott személyes adataimat (név, születési dátum, TAJ szám, lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám, választott szakrendelés, megjegyzés az időpont kapcsán) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet az általam igényelt járóbeteg szakellátás előjegyzési rendszerbe történő felvétel céljából, az adatvédelmi előírások betartásával kezelje.

Jelen nyilatkozat keretében tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen időpontban hatályos jogszabályok és eljárási rendek értelmében, minden személyes megjelenést igénylő járóbeteg szakellátás kizárólag előzetes telefonos, vagy elektronikus előjegyzés és telefonos szakorvosi konzultáció alapján van lehetőség.

A járóbeteg szakellátás előjegyzési rendszerébe történő felvétel céljából, kifejezetten hozzájárulok hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204. Budapest, Köves u. 1.; www.delpestikorhaz.hu, továbbiakban: Gyógyintézet) az előjegyzési rendszer regisztrációs felületén megadott személyes adataimat megismerje, tárolja elektronikus vagy papír alapon és egyben kezelje a számomra nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,  valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), továbbá a Gyógyintézet „Intézeti Adatainak Védelme és adatbiztonsági Szabályzata, az Adatvédelmi Tájékoztatók és egyéb, az adatvédelemmel összefüggő szabályzatai rendelkezéseit.

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésével és védelmével összefüggésben, a Gyógyintézet részéről a szükséges és megfelelő tájékoztatást megkaptam és tudomásul veszem, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályok a Gyógyintézet honlapján (www.delpestikorhaz.hu/adatvedelem címszó alatt) megismerhetőek.

Teljes felelősségem tudatában és annak vállalásával kijelentem, hogy az általam fentiek szerint megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az érvényes és hiteles személyi dokumentumaimban foglalt adatokkal megegyezőek.