Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

1 db kardiológiai ultrahang diagnosztikai készülék és tartozékai

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/150
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.30.
Iktatószám: 15837/2016
CPV Kód: 33112200-0
Ajánlatkérő: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.02.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02487
Postai cím: Köves utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Percze Szabolcs gazdasági igazgató helyettes
Telefon: +36 12896265
E-mail: foigtitk@jahndelpest.hu
Fax: +36 12847591
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jahndelpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jahndelpest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesek-es-palyazatok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1 db kardiológiai ultrahang diagnosztikai készülék és tartozékai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 1 db kardiológiai ultrahang diagnosztikai készüléket és a tartozékait a jelen eljárást megindító felhívás specifikációja szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db kardiológiai ultrahang készülék és tartozékai beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ultrahang diagnosztikai készülék fekete-fehér nyomtatási lehetőséggel, 1 db Transthoracic felnőtt kardiológiai vizsgálófej,1 db TEE kardiológiai vizsgálófej leszállítása, beüzemelése, próbaüzem elvégzése, kezelő személyzet betanítása, és a garancia idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése.
A nyertes ajánlattevő a teljesítés helyére le kell, hogy szállítsa a készüléket és tartozékait, üzembe kell, hogy helyezze és ezt jegyzőkönyvbe rögzítse, valamint az üzembe helyezéssel egyidejűleg oktatást kell tartania a szakszemélyzet részére (max. 3 fő, akit kijelöl az ajánlatkérő) és 72 órás sikeres próbaüzemet kell teljesítenie. Ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A leszállított eszközre az Eladónak min. 12 hónap garanciaidőt kell vállalnia. A garancia időtartama során a garanciális javításokat a meghibásodás lejelentését követően 12 órán belül meg kell kezdenie. A készüléket és tartozékait gyári csomagolásban kell leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 II. Szakmai szempontok (az alábbi alszempontok szerint): 40
2 1. Homogén egykristályos és mátrix kristályszerkezet kialakítás a phased-array vizsgálófejben (igen/nem) 20
3 2. A phased-array vizsgálófej látószöge (Min. 90 fok) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Pontozási tartomány: 1-10. Minden szempont esetében.I. szempont esetében a pontkiosztás módszere: fordított arányosítás, II./1. szempont esetében a pontkiosztás módszere: egyenes arányosítás, II/2.,3.,4., szempont esetében a pontkiosztás módszere: Funkció megléte 10 pont (igen), a funkció hiánya 1 pont (nem). A pontkiosztás módszerét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, sem erőforrást biztosító szervezetet.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, , abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden rész esetében:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az ajánlattevő a saját vagy jogelődje, legutóbbi, lezárt 3 üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatban (amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, és erről az ajánlattevő nyilatkozik a beszámoló csatolása nem szükséges, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi) kiegészítő mellékletek nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§. (2) - (3) bekezdése alkalmazandó az igazolás során. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal, azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kardiológiai ultrahang értékesítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ultrahang diagnosztikai készülék értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Ha az ajánlattevő előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,benyújtása nem lehetséges, előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. §-ban foglaltak alapján a P.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. §-ban foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek .
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
P.1. a saját vagy jogelődje legutolsó lezárt 3 üzleti évre vonatkozó mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgyából (kardiológiai ultrahang értékesítése) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke: nettó 15.000.000,- Ft
Az igazolás módja esetében a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 19.§.(3) és (7) bekezdésére tekintettel kell az igazolást teljesíteni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§-nak megfelelően felelhetnek meg a P.1. alkalmassági követelménynek.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az Ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α. pontjának kitöltését.
A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése a közbeszerzés tárgyára (kardiológiai ultrahang értékesítése) vonatkozóan, minimálisan az alábbi tartalommal:
- teljesítés ideje (tól-ig év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- az árubeszerzés tárgya,mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
- referenciát adó személy neve, elérhetősége.
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§. (1) bekezdés a, és b.) pontja alapján kell a fentieket igazolnia az ajánlattevőnek.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§. (1) bekezdés i) pontja szerint a megajánlott termékre vonatkozó nyilatkozat és/vagy tanúsítvány benyújtása, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, valamint igazolja, hogy az eszköz gyári új, és az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra.
A termék az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés
esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető követelményei
szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak megfelelően.
M.3. 321/ 2015.Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján a megajánlott berendezésekhez magyar nyelvű kezelési utasítás és szervizdokumentációt kell biztosítani 2 példányban, amelynek összhangban kell lennie az eszközön található és megjelenő összes információval, tartalmaznia kell minimum az alábbiakat:
- Részletes specifikáció, műszaki, üzemeltetési adatok és rendszerintegrálás lehetőségeinek ismertetése.
- Az eszköz bemutatására alkalmas gyártói termékismertető prospektusát. (melyben minden paraméter megtalálható, amely minimum feltételeket képez)
A Kbt. 65.§. (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (5)-(6) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be kell nyújtani.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. nem rendelkezik kardiológiai ultrahang értékesítése tárgyú, min. 1 db, min. 10 millió Ft nettó értékű referencia-igazolással az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időtartam alatt.
M.2. a megajánlott termék nem felel meg a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, a 8/2003 (III.13.) ESzCsM. rendeletben vagy a 93/42/EEK, 98/79/EK irányelvekben foglaltaknak és ha az ajánlattevő nem tudja csatolni a megajánlott termékekre vonatkozó tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot egyszerű másolatban.
M.3. a megajánlott termék nem rendelkezik magyar nyelvű kezelési utasítással és/vagy szervíz dokumentációval vagy a becsatolt dokumentum tartalma nincs összhangban az eszközön található és megjelenő összes információva és/vagy nem tartalmazza az alábbiak bármelyikét :
- Részletes specifikáció, műszaki, üzemeltetési adatok és rendszerintegrálás lehetőségeinek ismertetése.
- Az eszköz bemutatására alkalmas gyártói termékismertető prospektusát. (melyben minden paraméter megtalálható, amely minimum feltételeket képez.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az Ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész a. pontjának kitöltését.
A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítést az Ajánlatkérő gazdasági igazgatója igazolja. A teljesítésigazolást követően kiállított számla ellenértékét az Ajánlatkérő átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésben foglaltak előírásainak figyelembevételével. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is alkalmazandó.Fizetést biztosító mellékkötelezettségek:késedelmi kamat:Ptk. 6:155. §, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér.(A fizetést biztosító mellékkötelezettségek részletezése a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezetében található meg.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/03/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1204 Budapest, Köves u. 1. fsz. 2. Tanácsterem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§. (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell

- a Kbt. 66. § (2) bek.
- a Kbt. 69. § (11) bek. adott esetben
- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
- Közös ajánlattétel esetén meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
- aláírási címpéldány, vagy aláírás minta, adott esetben
2. Az ajánlatok elbírálása: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja.
Ponttartomány: 1-10 minden szempont esetében. A pontkiosztás módszerét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
3.Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a P.1., M.1., M.2., M.3. szempontok esetében.
4. A bírálati szempont szerinti tartalmi elemek esetében a tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden szempont esetében azonos: 1-10-ig. A ponttartományon belül a pontok kiosztásának módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. Az Ajánlatkérő a részekre bontás lehetőségét megvizsgálta, de tekintettel a beszerzés tárgyára és mennyiségére, a részekre bontás nem lehetséges.
6.. A fenti közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés fedezete nem áll rendelkezésre , az Ajánlattevő feltételes közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a fedezetet állami támogatásból az alábbi pályázat útján kívánja biztosítani:
,,Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására” kiírt ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1. számú pályázat (megjelent 2016. november 21.).
Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben a fedezet nem áll rendelkezésére.
7. Teljes dokumentáció térítés és korlátozás mentesen letölthető az alábbi helyről : http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesek-es-palyazatok/
8.Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Sebestyén Klára - Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
lajstromszáma: 00419
Címe: 5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
Telefon: +36 30/2182-465
E-mail: foigtitk@jahndelpest.hu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: hatosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: hatosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
Fü